Giới Thiệu
Lĩnh vực hoạt động Ngành nghề kinh doanh chính: a/ Hoạt động dịch vụ hổ trợ khai thác mỏ và quặng khác. b/ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không sản xuất tại trụ sở) c/ Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. d/ Xây dựng công trình kỷ thuật dân dụng khác. e/ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê. f/ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. g/ Điều hành tua du lịch h/ Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. i/ Đại lý, môi giới, đấu giá. j/ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. k/ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. l/Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. m/ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. n/ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. o/ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. p/ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. q/...
Nguyên Vật Liệu Và Hóa Chất
  • Nguyên Vật Liệu
  • Phụ Gia, Hóa Chất
alt_img alt_img alt_img alt_img alt_img alt_img
Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Điện thoại - 0773121811 Email: thienhuong@bmtfico.com
Điện thoại - 0903392055 Email: khoinguyen@bmtfico.com