TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

===> BAO CAO QTRI KQ HD 2021 VA KH SX KD 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FiCO

===> BAO CAO KS VE KQ HD SX KD BMT FiCO

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

===> BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

TỜ TRÌNH

  • Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
  • Xử lý các tồn đọng để cơ cấu lại doanh nghiệp
  • Phân phối lợi nhuận năm 2021
  • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
  • Tăng vốn điều lệ

===> TO TRINH_002

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

===> PHUONG AN PHAT HANH CO PHIEU TANG VON DIEU LE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

093.898.0707
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook