TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT 2022

Tải file word => Giay de cu ung vien HDQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC HĐQT 2022

Tải file word => Quy che lam viec

QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT 2022

Tải file word => Quy_che_bau_cu_HDQT_2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

MẪU ĐĂNG KÝ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

093.898.0707
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook